Ovde se vidi hidraulični blok sa vratilom diferencijala. Hidraulični blok se često u svakodnevnom govoru naziva i "mozak".

© 2011 Garage 021 | Design by gallardo | Code by atirage