Vozilo se podiže na dizalicu.

Menjač se spušta pomoću dizalice.

Pogled na menjač sa uklonjenim hidrauličnim blokom.

Menjač sa uklonjenom pumpom za ulje.

Nakon pumpe za ulje se postavljaju paketi lamela sa pripadajućim potisnim pločama.

Zatim se postavlja set prenosnika.

Ovde se vidi hidraulični blok sa vratilom diferencijala. Hidraulični blok se često u svakodnevnom govoru naziva i "mozak".

Menjač se oslobađa veza sa motorom, držačima, elementima prenosa snage i komandnim elementima. Pod menjač se postavlja hidraulična dizalica.

Iz menjača se ispušta preostalo ulje, i pristupa se demontaži menjača.

Menjač sa uklonjenim hidrauličnim blokom i vratilom diferencijala.

Pumpa za ulje.

Zatim se postavlja set planetarnih zupčanika.

Posle toga se stavlja jos jedan set lamela sa potisnim pločama i set planetarnih zupčanika. Ovako izgleda "radni deo" menjača, pomoću kojeg se vrši prenos obrtnog momenta. Ispred pumpe se nalazi hidrodinamički pretvarač koji nije prikazan na ovoj slici.

Ovde možemo videti hidrodinamički pretvarač obrtnog momenta koji prenosi obrtni moment sa kolenastog vratila na vratilo menjača. U svakodnevnom govoru se naziva "turbina".

© 2011 Garage 021 |Design by gallardo| Code by atirage