Ovde možemo videti hidrodinamički pretvarač obrtnog momenta koji prenosi obrtni moment sa kolenastog vratila na vratilo menjača. U svakodnevnom govoru se naziva "turbina".

© 2011 Garage 021 | Design by gallardo | Code by atirage