Menjač se oslobađa veza sa motorom, držačima, elementima prenosa snage i komandnim elementima. Pod menjač se postavlja hidraulična dizalica.

© 2011 Garage 021 | Design by gallardo | Code by atirage