Nakon pumpe za ulje se postavljaju paketi lamela sa pripadajućim potisnim pločama.

© 2011 Garage 021 | Design by gallardo | Code by atirage